นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แค่คนหนึ่งคน

Ico48

ขอบคุณค่ะ ขอบคุณจริง ๆ ที่ทำให้หยุด และคิดอะไรบ้างอย่างได้

เราคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้ นอกจากว่าต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจ กับคนหนึ่งคน แม้ว่ามันจะยากแต่จะค่อยปรับและยอมรับมันให้ได้ สัญญาค่ะ

เนื้อหาเต็ม: แค่คนหนึ่งคน