นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แค่คนหนึ่งคน

Ico48
ชอบมาก ๆ ที่คน 1 คน มีทั้งบวก และลบ ในคน ๆ เดียวกัน   ดังนั้น เราต้องหัดที่จะเรียนรู้ และมองในสิ่งดี ๆ ที่เขามี   สำหรับ ลบ นั้น ก็ถือว่า คนเราจะไม่สมบูรณ์ไปเสียทุกอย่าง 
เนื้อหาเต็ม: แค่คนหนึ่งคน