นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คลองร้อยสายที่ร้อยใจ ประทับใจ หิ่งห้อย

Ico48

กลับมาแย้วคร้า.........บบบ  หลังจากหายไปนาน

          ครับการได้ล่องเรือสู่แม่น้ำตาปี  ในช่วงกลางคืน  ท่ามกลางแสงดาวยามสาดส่องพสุธา ทอประกายระยิบระยับ ประดับด้วยแสงหิงห้อยอันน้อยใหญ่  แลทอดยาวสองริมฝั่งคลอง  มองเห็นวิถีชีวิตที่กลมกลืนกับธรรมชาติ...

เป็นบรรยากาศที่ลงตัวที่สุดครับ