นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คนหน้างานทุกคนมีคุณภาพเต็มร้อย...หากสนับสนุนถูกทาง

Ico48
  • คนทุกคนมีคุณภาพ และต้องการให้คนชื่นชม
  • เชื่อมั่นในคนว่า ทุกคนทำงานเต็มร้อยได้ 

สองประโยคนี้มีความหมายและเป็นดั่งน้ำมันหล่อลื่นหัวใจนักสู้ของคนทำงานครับ

หากใครหลายๆ คนรู้จักนำมาใช้อย่างเป็นธรรมชาติและต่อเนื่อง เชื่อได้ว่าฟันเฟืองทั้งเล็กทั้งใหญ่ในองค์กรจะทำงานได้อย่างประสานและสอดคล้องกันได้อย่างไม่รู้จักท้อเลยครับ