นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คลองร้อยสายที่ร้อยใจ ประทับใจ หิ่งห้อย

Ico48
  • ดูภาพหิ่งห้อยแล้ว ชวนให้นึกถึงครั้งหนี่งที่ไปเก็บข้อมูลกันที่สมุทรสงคราม ที่มีกิจกรรมไปดูหิ้งห้อยด้วยกัน ยังจำได้ไหม