นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขอบคุณคณะวิทย์ฯ สำหรับการแลกเปลี่ยนประสาพี่น้อง

Ico48
อุดม พานทอง [IP: 125.27.131.205]
02 กุมภาพันธ์ 2551 13:36
#18710

แวะมาเยี่ยมค่ะ 

    ช่วงนี้กำลังอ่าน IQ  ภูมิปัญญาไทย อาจารย์คงตกอาการที่เรียกว่าไม่ได้ตั้งใจ  แต่มีสติรู้ทัน อดกลั้นไว้ได้ระยะหนึ่ง  เพราะมีเรื่องที่ตั้งใจทำแทน  หมดเรื่องที่ตั้งใจสิ่งนั้นก็เข้ามาแทนที่  แลกเปลี่ยนค่ะกำลังฝึกอยู่เช่นกัน  ตั้งใจดูอารมณ์  รับรู้ (รัก  ต้องการ  ปรารถนาอะไรไม่ได้ดังที่หวัง) ตั้งใจคิดเพื่อดูเหตุและผลทุกอย่างมีที่มาที่ไป   อดีตเป็นผี  อนาคตเป็นความฝัน

ปัจจุบันยังหายใจอยู่   เข้ารู้  ออกรู้    สูดหายใจเข้าออกลึกๆตามรู้อยู่กับลมหายใจ    โล่ง  เบา สบาย  ชีวิตเป็นเช่นนี้เอง  ไม่มีตัวไม่มีตน  เพราะมีสิ่งนี้  สิ่งนี้จึงเกิด  เมื่อไม่มีมันก็ไม่เกิด  ทำให้บางคนเขาจึงไม่อยากมีตัวตน  ขณะที่อ่านวันนี้คงโล่งแล้วนะคะ