นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คนหน้างานทุกคนมีคุณภาพเต็มร้อย...หากสนับสนุนถูกทาง

Ico48
เห็นด้วยค่ะ ทุกคนต้องการให้สิ่งดๆเกิดขึ้นอยู่แล้ว