นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เก็บความรักนี้ไว้ให้เธอ

Ico48
  • ชอบเพลงนี้มากคะจะเปิดเพลงนี้ฟังทั้งวันโดยที่ให้วนเวียนอยู่อยางนั้น
  • ความหมายก็ดีด้วย