นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ฉันหรือคือนักวิเคราะห์

Ico48

มาตอบ คุณmbunsong 
บางวันมีบันทึกที่เขียนเข้าข่ายเป็นบันทึกแนะนำหลายบันทึก...จึงต้องรอคิว....ตามหมายเลขบันทึกที่ขึ้น list ไว้ค่ะ... ขอบคุณค่ะ