นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ฉันหรือคือนักวิเคราะห์

Ico48

มาเชียร์นักวิเคราะห์ มัน'หลา น้องเรา

ข้อมูลมากมาย ที่ใช้วิเคราะห์
แต่ต้องเหมาะ ยุทธศาสตร์ ประกาศใว้
ข้อมูลท่วม ร่วมภูเขา เอามาใช้
ถึงจะได้ หนึ่งประเด็น เห็นผลงาน

พััฒนาคน พัฒนางาน สานความคิด
ผนึกจิต ผนึกแรง ร่วมแข็งขัน
ร่วมแลกเปลี่ยน ร่วมเรียนรู้ ร่วมแบ่งปัน
ร่วมสร้างสรค์ ร่วมกันสร้าง เส้นทางนำ

เค พี ไอ ไหงดัชนี ชี้สำเร็จ
ปวดหัวเหม็ด เคพีไอ ได้นิดเดียว
เร่งทำงาน จนหน้ามืด หน้าซีดเซียว
ได้อิ๊ดเดียว เคพีไอ ไซ่พันนี้

เสริมวิจัย ในทุกงาน ทุกด้านหนิ
เร่งรีบริ มิชักช้า บรรยากาศ
เสริมทำงาน เสริมสถานที่ มิให้ขาด
เจ็บหัวชาด เขียนไม่ถูก ครดดูกวัว

ไปดีกว่า ดีนะนี่ ประตู ไม่ได้ลงกลอนไว้ ออกได้ ออกได้ แ๊ว๊บ
คิก คิก คิก
เราเอง 8-)