นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ฉันหรือคือนักวิเคราะห์

Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
08 กุมภาพันธ์ 2551 14:29
#19660

       มาร่วมเชียร์ด้วยคนค่ะ   ใช่เลย นักวิเคราะห์  เพราะคำว่า นักวิเคราะห์ ต้องมีความรอบรู้ในทุก ๆ เรื่อง ถึงแม้ว่า ไม่ลึก  แต่สามารถค้นหาแหล่งที่มาของข้อมูลได้ 
      ข้อสังเกต อย่างหนึ่ง ที่นักวิเคราะห์ทุกคน จะติดเป็นนิสัย  คือ  คนที่เป็นนักวิเคราะห์ นิสัยชอบพูด ชอบคุย  สายตากว้างไกล  สอดส่ายสายตามองให้รอบ ๆ  แล้วจะตั้งทุกครั้งว่า ทำไม เพราะอะไร และเปรียบเทียบ จะติดเป็นนิสัย   สำหรับผู้ที่เป็นนักวิเคราะห์ทั้งหลายลองสังเกต มองตัวเองหรือเปล่า 
Kp-icon-4     สำหรับมอนลี่เอง คิดว่า ทุกคนสามารถเป็นนักวิเคราะห์ได้ โดยมองในเรื่องที่ตนเองรับผิดชอบ  และงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ  เพียงแต่บางครั้ง ท่านยังมิได้นำออกมาใช้