นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชวนกัน tag แง่งามของความรัก

Ico48
  • เกรงว่า blog จะหยุดชะงัก ขอ tag พี่อิ๊ด (คุณอาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา ก่อนนะ ของเขาแน่กว่านะ