นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ฉันหรือคือนักวิเคราะห์

Ico48
  • อ่านแล้วคะอนาคตเป็นนักวิเคราะห์มืออาชีพของมหาวิทยาลัยอีกคนหนึ่ง .....คงต้องเรียนรู้ต่อไปนะน้องอาร์ ชึ่งในหลายๆๆตำแหน่งของมหาวิทยาลัยฯที่คาดหวัง ในความเป็นมืออาชีพของบุคลากร สำหรับกองแผนงานมีแววอยู่หลายคนนะ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นต้องอาศัยเวลาในการฝึกวิทยายุทธ์