นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชวนกัน tag แง่งามของความรัก

Ico48
  • เป็นยุทธการที่ดีมากเลยค่ะ ชวนกลับด้วยกันเนีย
  • ไปหาเรื่องเรียนอะไรเพิ่มดี...ทำเองเป็นมาหลายอย่างแล้วอ่ะ