นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คนธาตุไฟ ควรกินรสขม เย็น และจืด

Ico48
สุธรรม (Recent Activities)
11 Febuary 2008 14:20
#19958

เป็นนักการเมืองเกิดธาตุใหนไม่รู้ชอบกินบ้านกินเมืองเป็นผลดีกับพวกพ้องและญาติพีน้องของพวกนี้