นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หลักการเขียน blog

Ico48
mandala (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
14 กุมภาพันธ์ 2551 12:58
#20342

แล้วที่น้องเขียนมีอะไรผิดหรือเปล่า บอกกันได้นะคะ จะได้ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น