นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปีนี้ที่ผ่านไป กับอะไรๆ ที่ผ่านเข้ามา

Ico48
[IP: 192.168.100.112]
14 กุมภาพันธ์ 2551 17:35
#20419

หากเป็นไปได้ ผู้เข้ามาอ่านทุกท่านควรพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะเรื่องทุกเรื่องมีแง่มุมหลายแง่มุม ซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้เขียนที่เขียนเรื่องของตน ก็มักจะต้องมีความลำเอียงในความดีงามของตนอยู่แล้ว เป็นปกติธรรมดา อยากให้เวทีนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการทำงานและเรื่องวิชาการ ให้เหมาะควรกับการที่เป็นสถาบันทางวิชาการมากกว่าการเขียนเรื่องเล่าที่อาจจะกระทบกระทั่งกับบุคคลอื่น และมิได้เป็นประโยชน์กับทั้งตัวผู้เขียนและผู้อ่านเลยแม้แต่น้อย

อีกทั้งผู้เขียนยังมิได้ใช้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความรู้ของตนในการแก้ปัญหาในที่ทำงานของตนเลย ซึ่งจากหลายๆ บทความที่ผ่านมา ผู้เขียนก็แสดงว่า ตนเป็นผู้มีความสามารถในการมีส่วนร่วม การเข้าใจผู้อื่น จึงอยากเห็นการที่ผู้เขียนใช้ความรู้ ความสามารถดังกล่าวในการแก้ปัญหา และนำมาเล่าสู่กันฟังในลักษณะของการปรับความรู้ทางวิชาการมาปรับใช้กับสถานการณ์ว่าเป็นอย่างไร

ยังติดตามอ่านอยู่เสมอ