นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มิตรภาพ

Ico48
Monly (Recent Activities)
14 Febuary 2008 22:12
#20453

มาร่วมด้วยคน  ถึงแม้ช้าไป ก็ดีกว่าไม่มาเลยนะคะ

Kp-icon-4

เนื้อหาเต็ม: มิตรภาพ