นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แอบไปเที่ยวเมืองกาญจน์มา

Ico48

ขอโทษพิมพ์ตกแก้ไขใหม่ครับ

  • อาจารย์  Kon1Kon อปท.มีบทบาทสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม ที่จะผลักดันแผนงาน โครงการ ต่างๆ นำไปสู่การปฏิบัติจริงให้เกิดผล เป็นรูปธรรมจับต้องได้
  • สถานที่จัดประชุมช่างเลือกได้อย่างเหมาะสมกับงาน ผมชอบมากๆ ครับ