นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แอบไปเที่ยวเมืองกาญจน์มา

Ico48

ฮ๋า ฮ่า แอบไปทำงานเสียไกลเชียว

แบบว่า อิจฉานิดๆ น่ะ (ผู้ชาย....น่ะย่ะ) ได้ฟังไวโอลินเพราะๆด้วย

คิดถึง..ครับ