นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มิตรภาพ

Ico48

ชอบมาเลยค่ะ เพราะบางครั้งเราอาจจะลืมคิดถึงเรื่องบางสิ่งที่สำคัญไป

เนื้อหาเต็ม: มิตรภาพ