นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มิตรภาพ

Ico48
แมงปอ (Recent Activities)
15 Febuary 2008 15:47
#20616

พึ่งตามมาอ่านด้วยคนค่ะ  ชอบมากๆค่ะ

เนื้อหาเต็ม: มิตรภาพ