นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การจัดงานเกษียณอายุราชการ

Ico48
  • ถึงตอนที่พวกเราจะเกษียรน่าจะมีอะไรที่ดีๆๆนะ ไม่อยากคิค ตอนนี้เพราะรู้สึกหยอเหยี่วนะ