นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันอาทิตย์ที่ต้องคุมสอบ

Ico48
Kon1Kon (Recent Activities)
17 Febuary 2008 11:13
#20723
อยู่เป็นเพื่อนค่ะ..^_^