นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การจัดงานเกษียณอายุราชการ

Ico48
  • นึกออกแล้ว จัดแบบสนุกๆๆ เต้นรำ ลีลาศ รำวง ร้องเพลงคาราโอเกะ
  • ท่องเที่ยว ชอ็บปิ้ง ดีใหมจ๊ะคุณสารภี
  • หรือไม่ก็ขอให้กรรมการประเมินช่วยแนะนำด้วยหลายๆรูปแบบ