นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เล่นแบดครั้งแรก

Ico48
การเล่นกีฬาได้ โดยไม่ต้องมีใครสอนมากก็เป็นความสามารถพิเศษชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับ