นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 น้ำท่วม พายุ โลกร้อน ภัยใกล้ตัว

Ico48

ใช่แล้วคะ ถ้ามาเรียนจะมีขนมอร่อย ๆ กว่านั้นอีกคะ