นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 The End Of The Day

Ico48

ไม่รู้ซิ รู้แต่ว่า สูญเสียพลังงาน

ว่า ไปแล้วไปหาข้าวกินดีก่า

เนื้อหาเต็ม: The End Of The Day