นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การคิดนอกกรอบ

Ico48
อัมพร (Recent Activities)
22 November 2007 09:20
#2120
  • มีคนเขาบอกว่า หากเราอยู่เฉย ๆไม่คิดอะไรเลย เราจะล้าหลังไป 2 วัน หากคิดบ้าง....แต่คิดเพียงเล็กน้อยจะล้าหลังไป 1 วัน
  • เราต้องไม่หยุดคิดนอกกรอบใช่มั้ยค่ะ? จึงเป็นทันสมัย...ไม่ล้าหลัง
  • แต่คิดนอกคอกได้ปะ? (อิ อิ อิ...ล้อเล่น)
เนื้อหาเต็ม: การคิดนอกกรอบ