นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อบรม Poka Yoke (งาน งาน งาน) ตอนที่ 3

Ico48
อัมพร (Recent Activities)
22 November 2007 09:29
#2124
  • โทษค่ะ มือไวไปหน่อย พิมพ์ภาษาปะกิตดีกว่า
  • สนใจ Poka Yoke  ค่ะ