นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มิตรภาพ

Ico48
mandala (Recent Activities)
20 Febuary 2008 11:39
#21258

เมื่อมิตรภาพแปรเปลี่ยนเป็นความรัก สิ่งที่ตามมาคือ ความคาดหวัง  เมื่อไม่เป็นดังหวัง มิตรภาพอาจขาดหาย

แต่มิตรภาพของความเป็นเพื่อน เป็นมิตรภาพที่ยืนยาวและมั่นคงกว่านัก เพราะไม่ว่าเพื่อนจะเป็นยังไง เขาก็คือเพื่อนเรา

 

เนื้อหาเต็ม: มิตรภาพ