นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มิตรภาพ

Ico48

เหมือนพี่แมวกะน้องนิโคลป่าวค้าบ คือ จากเพื่อนเป็นแฟน

แล้วแปรเปลี่ยนกลับมาเป็นเพื่อนกันอีก

แต่งัยหนูก็ยังยืนยัน concept เดิมค้าบพี่

เพื่อนมีเยอะแล้ว อยากได้อย่างอื่นบ้าง 555

เนื้อหาเต็ม: มิตรภาพ