นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พี่สอนน้อง-- KM สไตล์บ้าน บ้าน

Ico48

หนูธาตุไม้ค่ะ ติดไฟง่าย ฉะนั้น อย่าทำให้โกรธ ฮึ่มมมมม!!!

เห็นด้วยค่ะ ปราชญ์ในพื้นที่ส่วนใหญ่อายุอานามก็มากโขอยู่ หวั่นวิตกว่าภูมิปัญญาจะหายไปหมด ... การถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังก็เจอปัญหา เด็กๆ เยาวชน และกลุ่มคนวัยทำงาน ก็ไม่ค่อยจะอยู่ในพื้นที่... ช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ก็มีกลับมาบ้าง แต่ก็มาเป็นแรงงานแฝงซะอีก...เฮ่อ.. (แต่คิดอีกที ถ้าเป็นเรา เราก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันเนอะ ไม่ได้อยู่ในระบบชีวิตตั้งแต่แรกเริ่ม).. การถ่ายทอดก็ตกๆ หล่นๆ บ้าง ไม่ได้มีการบันทึกไว้...

สงสัยต้องสร้างแรงกดดันค่ะอาจารย์ อาศัยช่วงเศรษฐกิจ การบ้านการเมืองไม่ดีอย่างดี สร้าง dialogue  กดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

Drivers--> Pressure-->..........---->Response

ว่าไปเรื่อย....