นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ฉันชื่อบุษบา (~หน่า นา หน่า น๊า~)

Ico48

เย้ ๆๆๆดีใจกะป้าบุษ

ใช่ค่ะ การเอาชนะตัวเองได้ น่าภูมิใจที่ซู๊ดเลย

ว่าแล้วก็คิดถึงวิทยานิพนธ์ของตัวเอง

คิดแล้วอยากกราบทั้ง อ.ที่ปรึกษา และคุณป้า อีกครั้งที่ทำให้เด็กขี้ร้องเรียนจบมาได้