นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 งานทำให้ดิฉั้นเป็น....ดาวยั่ว...

Ico48
  • เป็นดาวยั่วซิดีแล้ว....เห็นมั้ยทุกคนตื่นเข้ามา share มากมายในแต่ละวัน
  • มีคำถามมากมายผ่านช่องทางนี้....ม.อ.ก็จะเป็นเหมือนหนังเกาหลีในที่สุด..คือ มีการจดบันทึกทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น.....อะไรที่เกิดซ้ำ ๆ นำมาเป็นตัวอย่างเพื่อแก้ไขต่อไป และ
  • เมื่อเหตุการณ์ผ่านไปนานนับสิบ ๆ ปี..ก็จะนำมาเทียบเคียงว่าอดีตทำไมคิดเช่นนี้..ปัจจุบันทำไมเป็นอย่างนี้......คนยุคก่อนมีมุมมองอย่างไร..คนปัจจุบันเป็นอย่างไรมีเหตุผลใดจึงมีแนวคิดเปลี่ยนไปจากเดิม