นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Loikrathong Festival

Ico48
  • "ดิฉันเองอยู่ระหว่างการตัดสินใจค่ะ..ฮิฮิ"
  • จะส่งแม่หรือลูกเข้าประกวด (นางนพมาศหรือนางสาวนพมาศ)
เนื้อหาเต็ม: Loikrathong Festival