นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Loikrathong Festival

Ico48
  •  ทำไมรู้ใจไปหมด...คุณอัมพรขา..อยู่ระหว่างว่าจะไปลอยกระทงหรือเปล่า ที่ใหน และไปกับใครดี...
  • หรือจะลอยในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะ..

 

เนื้อหาเต็ม: Loikrathong Festival