นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Pup py love

Ico48

อ่านแล้วยิ้มตาม...พลอยทำให้นึกถึงตัวเองวัยนั้นเหมือนกัน

สมกับเป็นเดือนแห่งความรักจริง ๆ

เนื้อหาเต็ม: Pup py love