นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กิจกรรมตลาดพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ที่ตลาดเกษตร ม.อ.

Ico48

ตลาดเกษตรฯ จัดกิจกรรมที่น่าสนใจอีกแล้วนะคะ

ขอร่วมประชาสัมพันธ์เรียนเชิญบุคลากร ม.อ. ทุกท่านมาร่วมชมและเลือกซื้อสินค้าค่ะ