นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กระตุ้น กระตุ้น และกระตุ้น กลุ่ม IT-CoP ของเรา

Ico48
niwan.t [IP: 125.27.136.104]
22 November 2007 20:05
#2230

จะพยายามเขียน blog ให้ได้นะน้องต้มคนเก่ง เอาน่านะ...สักเรื่องก็ยังดี  สู้ สู้