นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การคิดนอกกรอบ

Ico48
  • มีคนเขาบอกว่า หากเราอยู่เฉย ๆไม่คิดอะไรเลย เราจะล้าหลังไป 2 วัน หากคิดบ้าง....แต่คิดเพียงเล็กน้อยจะล้าหลังไป 1 วัน
ครูบาอาจารย์ของผม บอกไว้ว่าหากหยุดความคิดได้ เป็นสุดยอด   ความเป็นสมาธิ คือจิตว่างจากความคิด
  • แต่คิดนอกคอกได้ปะ? (อิ อิ อิ...ล้อเล่น)
คิดนอกคอกยังไม่เท่าไรครับ   แต่คิดนอกใจ ... อาจถึงตายครับ  :-)
เนื้อหาเต็ม: การคิดนอกกรอบ