นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สะบายดี ..วังเวียง...

Ico48

ราคารถตู้เช่า รวมค่าน้ำมันเรียบร้อยแล้วค่ะ

 

หากซื้อโปรแกรมทัวร์ ตกอยู่ที่คนละประมาณ 6,900 บาท เริ่มเดินทางจากกรุงเทพฯ-หนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง โดยรถบัสค่ะ

เนื้อหาเต็ม: สะบายดี ..วังเวียง...