นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความสุขอยู่แค่เอื้อม

Ico48
แมงปอ (Recent Activities)
28 Febuary 2008 13:12
#22592

จริงค่ะ ความสุขอยู่ใกล้แค่นี่เอง เพียงแค่เปลี่ยนมุมมองให้เป็นบวก