นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อบรม Poka Yoke (งาน งาน งาน) ตอนที่ 3

Ico48

วิ่งหา KM เมื่อต้องการอาหารสำหรับสมอง

ส่วนวิ่งหา MK เพื่อเป็นอาหารสำหรับท้องน้อยๆๆ ของเราค่ะ (จะได้ค่า presenter มั๊ยเนีย...)