นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การคิดนอกกรอบ

Ico48
อัมพร (Recent Activities)
23 November 2007 09:08
#2275
  • ไม่น่าเชื่อ  จริง....จริ๊ง อ.วุธ มีมุขด้วย
  • ไหนบอกว่าเส้นลึก
เนื้อหาเต็ม: การคิดนอกกรอบ