นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 25-29 ก.พ. 51

Ico48
Kon1Kon (Recent Activities)
03 March 2008 14:31
#23121
เอาค่ะ..สู้สู้..ต่อไป..^_^
เนื้อหาเต็ม: 25-29 ก.พ. 51