นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กิ๊ก

Ico48

ก๊อก ก๊อก ก๊อก

กิ๊ก  กิ๊ก  กิ๊ก

หัวใจ หวั่นไหว พ่ายพลิก

กลายเป็นหัวใจ "กิ๊กก๊อก"

 

บันทึกนี้สดใส....สนุกกันใหย่เลย 

 กิ๊ก ๆ ๆ  "ปุกปุยผู้มีหัวใจไม่กิกก๊อก" ค่า

 

เนื้อหาเต็ม: กิ๊ก