นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 งานทำให้ดิฉั้นเป็น....ดาวยั่ว...

Ico48

อย่างงี้ ต้องหาทำนองมาเปิดประกอบ

แต่ แต แต๊ เต๊  แต แต แต้ แต แต่ แต้

(ทำท่าทางประกอบเองนะคะ)

อิอิ