นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พระสงฆ์เล่น Hi5สอนใจวัยโจ๋กับความภูมิใจของแม่

Ico48

เวลาทำหนังสือพิมพ์เค๊าจะพิมพ์กันในเครื่อง Mc (Apple) ซึ่งนำมาใส่ใน word แล้วอ่านไม่ออก ทำให้ copy ข้อความมา post ในนี้ไม่ได้

คราวหน้าไป กทม. จะเอาตัดหนังสือพิมพ์สแกนมาให้อ่านคะ คุณปุกปุย