นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พระสงฆ์เล่น Hi5สอนใจวัยโจ๋กับความภูมิใจของแม่

Ico48

ใช่ข่าวนี้คะ ...เอ๊ะ คนผ่านทาง นี่ใช่อาจารย์ประจำวิชา ... ที่ส่งหอข่าวเข้าประกวดหรือเปล่าคะเนี่ยะ

ขอบคุณสำหรับการส่งข่าวคะ